Sport and Activities

  • NCL Institute ရွိ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအား စာသင္ၾကားေရးပိုင္းသာမက စိတ္အပန္းေျပ ေစရန္အအတြက္ ရာသီအလိုက္ ပြဲေတာ္မ်ား၊ အားအစားပြဲမ်ား၊ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီအလုိက္ပြဲေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္၊ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္၊ ကထိန္ပြဲေတာ္၊ ၀ါဆိုုသကၤန္းကပ္ပြဲေတာ္၊ သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္၊ ထမနဲထိုးပြဲေတာ္ စသျဖင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာမပ်က္ စီစဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။
  • NCL Institute ရွိ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္မ်ား ပိုမိုတိုးပြား ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အားကစားရာသီ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ေဘာလံုးပြဲမ်ား၊ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ပြဲမ်ား၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ပြဲမ်ား ဘတ္စကတ္ေဘာပြဲမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားႏွစ္သက္ရာ အားကစားပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။
  • NCL Institute တြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ေရာက္လာၾကေသာ ေက်ာင္းသား/ သူသစ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္သည့္ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပး ေနပါသည္။
  • ထို႔အျပင္ NCL Institute တြင္ တတိယႏွစ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားကို Degree ဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းျခင္း ႏွင့္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ထားသည့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားကို Diploma ဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။